Lépőkövek

Nyomat:

aquatinta, heliogravür

152 lemezről nyomtatott 2000 x 2000 mm 

Installáció:

réz, lisz

2 méter átmérőjű kör forma

2017

 

Egy körkörös lépőkő útvonalat terveztem. Inspirációja a keleti sétakertek lépőkövei. Szimbolikus,
hosszú út, amit kanyargóssággal nyújtanak el. Ez, az egész életutat is jelenti, de egyben a múlandóságra
is utal. Láttatja az ember kicsiny életét a természet nagy, megújuló folyamatában.
Egy többnézetű sétaútvonal, melynek minden tipegőkövéről új látvány tárul elénk. Az elemek
mindegyike egy önálló csomópont, Borges Elágazó ösvényének egy elágazódási pontja, egy
döntés, egy lehetőség, ami részévé válik életünknek.
Ez egy út, amin folyamatosan haladunk, amin lépteinkkel, tetteinkkel kisebb, nagyobb
nyomokat hagyunk, mintázatokat alkotunk. Egy spirális, amelyen bizonyos léptek emléke elhalványul,
foszlik, mások megmaradnak, vagy elkezdenek burjánzani.
Én úgy képzelem a lépőkövek képzeleti bejárhatóságát és folytathatóságát, mint egy spirált,
ami nem síkban értelmezhető, hanem felülről, 3 dimenzióban, ami nem szűkül, csak csökken és
távolodik. Nem éri el a középpontot, mint ahogy a perspektivikusan egymás felé tartó sínpár sem
olvad össze soha. Egymás felett eltérő szerkezetű layerek jelennek meg. A rétegek elemeinek és
textúrájának léptéke folyamatosan csökkenő, a szubatomi világ felé folytatható rendszert képez.